Ubezpieczenie auta

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. „o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” (Dz. U. 2003,nr 124,poz. 1152 z późn. zm.) nadkłada obowiązek wykupienia polisy dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie RP. Odszkodowanie wypłacane jest osobom poszkodowanym.

Dobrowolne ubezpieczenia:

Ubezpieczenie AC

Autocasco jest ubezpieczeniem od zdarzeń losowych, takich, jak m.in. ogień, powódź, grad itp. oraz od skutków uszkodzenia, zniszczenia przy zderzeniu z innym pojazdem lub przedmiotem, a także od kradzieży pojazdu. Odszkodowanie wypłacane jest właścicielowi pojazdu.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Zapewnia wypłatę świadczenia po wypadku komunikacyjnym za trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy lub pasażera, a także za ich śmierć.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance polega na organizacji i pokryciu kosztów pomocy w sytuacjach takich, jak wypadek czy awaria. Pomoc może zostać udzielona na miejscu lub pojazd zostanie odholowany do wskazanego warsztatu. Można też skorzystać z pojazdu zastępczego na czas naprawy czy po kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie zapewnia naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby w pojeździe. Szkoda z tego ubezpieczenia nie wpływa na utratę zniżki za jazdę bezszkodową z ryzyka autocasco.

Ubezpieczenie opon

Polecamy każdemu, kto nie ma ochoty samodzielnie zmieniać koła w razie przedziurawienia opony np. w wyniku najechania na szkło, gwoździe czy ubytki w nawierzchni drogi.