Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenia domu/mieszkania zapewnia wypłatę odszkodowania za zniszczenia m.in. na skutek pożaru, zalania, silnego wiatru i innych zdarzeń losowych, jak również od kradzieży czy stłuczenia przedmiotów szklanych. Zapewni również pomoc fachowca w ramach assistance domowego: np. hydraulika czy ślusarza.