Ubezpieczenie firmy

Każda firma działa w określonej branży – zakres ochrony firmy powinien być dostosowany do jej specyfiki. Ubezpieczenie firmowe może zapewnić m.in. odszkodowanie za uszkodzony budynek/lokal firmowy i jego wyposażenie. A dobrany zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zabezpieczy właściciela firmy także za wadliwie wykonaną usługę czy produkt.