Ubezpieczenie rolne

Jesteś rolnikiem? Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. „o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” nakłada na Ciebie obowiązek ubezpieczenia Twoich budynków rolnych i Odpowiedzialności Cywilnej rolnika.

Możesz też ubezpieczyć swoje maszyny.